08-06-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 30 юни 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

1.      Конституционно дело № 11/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов.

 


2.   Конституционно дело № 7/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Румен Ненков.