07-06-2016

Конституционният съд в заседание на 7 юни 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност в частта относно въпроси с номера 2, 4 и 6 на Решение за произвеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 2016 г.).