30-05-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 7 юни 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

1. Конституционно дело № 8/2016 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност в частта относно въпроси с номера 2, 4 и 6 на Решение за произвеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 2016 г.).

 

Делото е за разглеждане по допустимост.


Докладчик: съдия Кети Маркова.