30-05-2016

На 30 май 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2016 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност в частта относно въпроси с номера 2, 4 и 6 на Решение за произвеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 2016 г.).

         

Докладчик по делото е съдия Кети Маркова.