15-04-2016

На 15 април 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2016 г. по искане на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт.


Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.