13-04-2016

Конституционният съд ще проведе заседанието на 12 май 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:


1.  Обсъждане на конституционно дело № 1/2016 г. по искане на тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16, ал. 1, изр. 3 и на чл. 11, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Докладчик: съдия Константин Пенчев.


 

2.  Конституционно дело № 2/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност и несъответствие с общопризнати норми на международното право и международни договори, по които България е страна, на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител.


               Делото е за разглеждане по същество.

               Докладчик: съдия Филип Димитров.