05-04-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 май 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:


1. Обсъждане на конституционно дело № 1/2016 г. по искане на тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16, ал. 1, изр. 3 и на чл. 11, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев.