05-04-2016

Конституционният съд отменя заседанието си на 14 април 2016 г.