29-03-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 5 април 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.    Конституционно дело № 4/2016 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230,ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.


Делото е за разглеждане по допустимост.


Докладчик: съдия Борис Велчев.