22-03-2016
 

На 22 март 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 4/2016 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.         


Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.