17-03-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 април 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на определение по конституционно дело № 12/2015 г. за установяване на противоконституционност на чл. 4, т. 8 и чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

      Делото е за разглеждане по допустимост.

       Докладчик: съдия Гроздан Илиев.

 


2. Обсъждане и приемане на решение по конституционно дело 10/2015 г. за установяване на противоконституционност на чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

      Делото е за разглеждане по същество.

       Докладчик: съдия Борис Велчев.