17-03-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 март 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.    Обсъждане на конституционно дело № 2/2016 г. за установяване на противоконституционност и несъответствие с общопризнати норми на международното право и с международни договори, по които България е страна, на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител.


Докладчик:
съдия Филип Димитров.