14-03-2016

1.    Конституционно дело  № 3/2016 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на  чл.78, ал.2 от ГПК и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Таня Райковска.

 

2.    Обсъждане на допустимостта на  к.д. № 12/2015 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 4, т. 8 и чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Докладчик: съдия Гроздан Илиев.