04-02-2016
Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционни дела № 1/2016 г. и № 2/2016 г.