20-01-2016
На 20 януари 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 2/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител.


Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.