22-12-2015

На 22 декември 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 13/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 2, с който е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс, на § 35 и § 36 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г.).

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.