22-12-2015

На 21 декември 2015 г. Конституционният съд образува:

 

Конституционно дело № 11/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Докладчик по делото е съдия Анастас Анастасов.

 

Конституционно дело № 12/2015 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 4, т. 8 и чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Докладчик по делото е съдия Гроздан Илиев.