10-12-2015

На 10 декември 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 10/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата.


Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.