24-11-2015

Конституционният съд в заседание на 24 ноември 2015 г. допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 8/2015 г.