16-11-2015

На 16 ноември 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2015 г. по искане на 57 народни представители от 43-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Република България е страна.

Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов.