16-11-2015

         Днес, 16 ноември 2015 г., в Конституционния съд на Република България се проведе избор за председател на Съда съгласно чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България. За председател на Конституционния съд бе избран Борис Владимиров Велчев.