11-11-2015
Днес, 11 ноември 2015 г., в залата за открити заседания на

Конституционния съд на Република България положиха клетва

новоизбраните и новоназначените конституционни съдии Мариана

Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров и Таня

Райковска.