17-09-2015
Конституционният съд в заседание на 17 септември 2015 г. отклони
като недопустимо искането на 144 народни представители от 43-ото
Народно събрание да даде задължително тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т.
3 от Конституцията относно израза „промени във формата на държавно
управление“ и отговори на два въпроса, свързани с предстояща промяна на
основния закон.

Определението е прието с 10 гласа „за“ и две особени мнения.

Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.