24-08-2015

На основание чл. 20, ал.1 от ПОДКС, след съгласуване с докладчика, председателят на КС насрочва заседание на 17 септември 2015 г. от 10 часа за разглеждане по допустимост на конституционно дело № 7/2015г.