30-07-2015

На 30 юли 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2015 г. по искане на 144 народни представители от 43-ото Народно събрание за задължително тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията относно израза „промени във формата на държавно управление“.


Докладчик по делото е съдия Румен Ненков.