14-07-2015

КС реши конституционно дело № 3/2015 г. и допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 4/2015 г.