13-07-2015

На 13 юли 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2015 г. по искане на 61 народни представители от 43-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 10, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване, както и за несъответствието на тези разпоредби с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.


Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.