13-07-2015
Конституционният съд реши конституционно дело № 13/2014 г.