03-06-2015
            Конституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 3/2015 г. и прекрати производството по к.д. № 2/2015 г.