16-04-2015

На 16 април 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 3/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.


Докладчик по делото е съдия Пламен Киров.