17-03-2015

Конституционният съд в заседание на 17 март 2015 г. прекрати производството по конституционно дело № 1/2015 г., образувано по искане на ВКС – Общо събрание на Търговската колегия, за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията.


Определението е прието с 9 гласа „за“ и едно особено мнение.


Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.