26-01-2015

Днес, 26 януари 2015 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2015 г. по искане на общото събрание на Търговската колегия при Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията.


Докладчик по делото е съдия Димитър Токушев.