30-10-2014
Насроченото за 30 октомври 2014 г. заседание на Конституционния съд за разглеждане по същество на конституционно дело № 12/2014 г. се отлага за 4 ноември 2014 г.