28-10-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 4 ноември 2014 г. (вторник) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 9/2014 г. по искане на 71 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 8 май 2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довели до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица.


Делото е за разглеждане по същество.


Докладчик – съдия Георги Ангелов.