17-07-2014
Днес, 17 юли 2014 г., Конституционният съд реши конституционни дела № 10 и № 11 от 2014 г.