14-07-2014

Конституционният съд ще проведе заседание заседание на 17 юли 2014 г. /четвъртък/ от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Конституционно дело № 10/2014 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни“ и на чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството.

Делото е във фаза за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Борис Велчев

 

2. Конституционно дело № 11/2014 г. по искане на 49 народни представители от 42-рото Народно събрание за оспорване законността на проведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Анастас Анастасов