17-06-2014

Конституционният съд в заседание от 17 юни 2014 г. се произнесе с определение по конституционно дело № 6/2014 г., с което отклони искането на 117 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20 март 2014 г. на президента на Република България за назначаване на членове на Централната избирателна комисия (обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.).

Определението е прието единодушно от присъствалите на заседанието 10 конституционни съдии.

Пълният текст на определението ще бъде публикуван по-късно.