05-06-2014

Днес, 5.06.2014 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2014 г. по искане на 49 народни представители от 42-рото Народно събрание за обявяване незаконосъобразността на избора на членове на Европейския парламент, обявен с Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. на Централната избирателна комисия.

Докладчик по делото е съдия Анастас Анастасов.