19-05-2014

Днес, 19.05.2014 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 10/2014 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни“ и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството.

Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.