16-05-2014

Днес, 16.05.2014 г., Конституционният съд образува конституционно дело №9/2014 г. по искане от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание от 08.05.2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довели до ощетяване на българските  граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица /обн. В ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г.

 

         Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов