22-04-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 април 2014 г. (вторник) от 10.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 7/2014 г. по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на т. 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната комисия за установяване на актове и действия, с които са уредени собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град - София.

Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Румен Ненков.