14-04-2014

       

           Днес, 14.04.2014 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2014 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на т. 8 от Решение на Народното събрание от 26.05.2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които са уредени собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град (обн., ДВ, бр. 41 от 2.06.2009 г.).

           Докладчик по делото е съдия Румен Ненков.