09-04-2014

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 април 2014 г. (вторник) от 14.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 6/2014 г. по искане на сто и седемнадесет народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 53 от 20.03.2014 г. на президента на Република България, с който е назначил членове на Централната избирателна комисия.

Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Стефка Стоева.