26-02-2014

На 4 март 2014 г. (вторник) от 10.00 ч. ще се проведе заседание на Конституционния съд при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 3/2014 г. по искане на Пленума на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 8, чл. 84 ал.1; чл. 86; чл. 114; чл. 115; чл. 117 ал.1; чл. 129 ал. 1; чл. 130 ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.


Делото е във фаза по допустимост.

 Докладчик – съдия Пламен Киров.