21-01-2014

Конституционният съд на Република България ще проведе заседание на
28 януари 2014 г. /вторник/ от 10 часа при следния дневен ред:

Конституционно дело № 22/2013 г. по искане на 55 народни представители от
42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решението
на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на право на
собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и
чуждестранни юридически лица от 1 януари 2020 г. с докладчик съдия Гроздан Илиев.

Делото е във фаза за решаване по същество.