24-09-2013
Днес, 24.09.2013 г. Конституционният съд на Република България разгледа конституционни дела: № 15/2013 г., № 16/2013 г., № 18/2013 г., № 19/2013 г.