26-09-2013
Днес, 26.09.2013 г. Конституционният съд на Република България разгледа конституционни дела: № 14/2013 г., № 17/2013 г, № 20/2013 г.