24-10-2013
Конституционният съд на Република България в заседание на 29 октомври 2013 г. (вторник) от 10.30 часа ще изслуша определените вещи лица по изготвената от тях експертиза по конституционно дело № 14/2013 г.