14-11-2013
Конституционният съд допусна за разглеждане конституционни дела № 21 и № 22 от 2013 г.