26-11-2013
Конституционният съд на Република България ще проведе заседание на 28.11.2013 г. (четвъртък) от 11 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело № 14/2013 г. – докл. съдия Благовест Пунев и присъединеното към него конституционно дело № 15/2013 г. с докл. съдия Пламен Киров, за съвместно разглеждане и решаване. Конституционните дела са образувани по искане на народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване за изцяло незаконни парламентарните избори, проведени на 12 май 2013 г.
Делата са във фаза за решаване по същество.